​CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 16 Giờ 30, ngày 02/3/2020

02/03/2020 In bài viết

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐẾN 16 Giờ 30, ngày 02/3/2020
- Tổng số trường hợp mắc:  89.212     
- Tổng số trường hợp tử vong:  3.051
- Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục:
 
STT Tỉnh/Thành phố Số ca mắc Số ca tử vong
1
Hồ Bắc (Hubei) 67103 2803
2
Quảng Đông (Guangdong) 1350 7
3
Hà Nam (Henan) 1272 22
4
Chiết Giang (Zhejiang) 1206 1
5
Hồ Nam (Hunan) 1018 4
6
An Huy (Anhui) 990 6
7
Giang Tây (Jiangxi) 935 1
8
Sơn Đông (Shandong) 758 6
9
Giang Tô (Jiangsu) 631 0
10
Trùng Khánh (Chongqing) 576 6
11
Tứ Xuyên (Sichuan) 538 3
12
Hắc Long Giang (Heilongjiang)