VĂN BẢN LIÊN QUAN

Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

Số/ký hiệu 09/CT-BYT
Năm ban hành 01/09/2021
Trích yếu Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
Văn bản ban hành Bộ y tế
Loại văn bản Chỉ thị
Người ký Nguyễn Thanh Long

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Thong ke