​Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đợt 1 của Cục Y tế dự phòng

10/02/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đợt 1, chi tiết tại file đính kèm

Admin

File Link
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đợt 1 của Cục Y tế dự phòng Download
Thong ke