​Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

10/02/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, chi tiết xem file đính kèm

Admin

File Link
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 Download
Thong ke