​Cung cấp báo giá thuê Hội trường

21/03/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ Tập huấn từ ngày 30/3-01/4/2022 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chi tiết tại file đính kèm

Admin

File Link
Cung cấp báo giá thuê Hội trường Download
Thong ke