​Cung cấp báo giá thuê Hội trường tại TP Hồ Chí Minh và Nam Định

21/03/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ Tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh và  Nam Định, chi tiết tại file đính kèm

Admin

File Link
Cung cấp báo giá thuê Hội trường tại TP Hồ Chí Minh và Nam Định Download
Thong ke