​Điều chỉnh Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

30/06/2022 In bài viết

Ngày 29/6/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 3405/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế-Bộ Công an, Cục quân Y -Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi nội dung tại mục IV Công văn số 3309/BYT-DP về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19, cụ thể như sau:

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi:

- Loại vắc xin: vắc xin cùng loại được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Liều lượng theo độ tuổi tương ứng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong đó:

+ Đối với vắc xin Pfizer tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

+ Đối với vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.

- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19: tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke