​Hội thảo Đánh giá Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam năm 2016

13/01/2021 In bài viết

Ngày 26-27/4 vừa qua, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo Đánh giá Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam năm 2016

Ngày 26-27/4 vừa qua, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo Đánh giá Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam năm 2016 nhằm mục tiêu tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong nước và các tổ chức quốc tế trong việc triển khai các hoạt động an ninh y tế toàn cầu.

 

Hội thảo được tổ chức với sự đồng chủ trì của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế),  và Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện các Vụ, Cục, Viện, Trường đại học thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng; Tổng Cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường;... cùng với các tổ chức quốc tế có liên quan gồm đại diện các tổ chức  WHO, FAO, USCDC, USAID, UNDP, DTRA, EU, PATH, WCS, …

Là một trong những chương trình hợp tác quan trọng của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế, Chương trình hợp tác An ninh Y tế toàn cầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 2014, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe người dân. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi và các sự kiện y tế công cộng được cộng đồng quốc tế quan tâm liên tục xảy ra trên thế giới trong những năm vừa qua đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia trên toàn cầu.

Trong quá trình triển khai các hoạt động tại Việt Nam, Chương trình luôn được sự quan tâm và ủng hộ của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nỗ lực phối hợp của các Bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế; kết quả Việt Nam đã đảm bảo được các yêu cầu cơ bản thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế trong năm 2014 và tiếp tục duy trì trong năm 2015; nhiều dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi đã được ngăn ngừa, khống chế kịp thời, các dịch bệnh lưu hành trong nước có xu hướng giảm hoặc không bùng phát thành dịch lớn; góp phần tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội của quốc gia.

Hội thảo là cơ hội để Việt Nam đánh giá rõ nét hơn lộ trình thực hiện Chương trình An ninh y tế toàn cầu giai đoạn 5 năm 2015-2019 ở các gói hành động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác An ninh Y tế toàn cầu, từ đó đề xuất những phương cách phù hợp với các hoạt động ưu tiên trong 3 năm tới, đặc biệt cho các hoạt động ưu tiên năm 2016-2017.
Với sự tham gia tích cực của các đại biểu tham dự thông qua các buổi thảo luận nhóm, Hội thảo đã xác định rõ kết quả các hoạt động đã triển khai trong năm thứ nhất và năm thứ hai, trong đó nhiều hoạt động đã được triển khai một cách tích cực với sự giúp đỡ về kỹ thuật, tài chính của các tổ chức quốc tế, đặc biệt từ USCDC và USAID, … đã làm tiền đề tốt cho việc triển khai các hoạt động trong những năm tiếp theo. Hội thảo cũng đã nêu ra được những khó khăn, vướng mắc, những cơ hội và thách thức để từ đó điều chỉnh cũng như đề xuất các hoạt động thiết thực trong thời gian tới một cách phù hợp với tình hình dịch bệnh nhằm huy động được sự vào cuộc của tất cả các đơn vị liên quan, sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và tài chính từ các tổ chức quốc tế để có thể sớm đạt được các kết quả mong đợi.

Hơn nữa, cuộc họp cũng đã tạo ra một sân chơi hữu ích cho các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế trong việc chia sẻ thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác An ninh y tế toàn cầu và tìm hiểu những cơ hội hợp tác giữa các đơn vị, tổ chức nhằm nâng cao tính hiệu quả và lồng ghép các hoạt động cùng chung đối tượng và mục đích. Sau buổi hội thảo này, Ban tổ chức hội thảo sẽ cùng với các đối tác tổng hợp các ý kiến tham luận và hoàn thiện bản Lộ trình thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019 với các cột mốc cụ thể để làm căn cứ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo cho người dân được sống trong điều kiện đảm bảo an ninh sức khỏe và tránh các mối nguy từ các vi sinh vật.    

Admin

Tin tức liên quan

Cập nhật thông tin mới nhất về “bệnh lạ” tại Nigeria, ngày 20/4/2015

Cập nhật thông tin mới nhất về “bệnh lạ” tại Nigeria, ngày 20/4/2015

Xem chi tiết Next

Họp Văn phòng EOC đánh giá tình hình dịch bệnh do vi rút Zika

Họp Văn phòng EOC đánh giá tình hình dịch bệnh do vi rút Zika

Xem chi tiết Next

Thông tin Họp khẩn Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) về Ebola

Thông tin Họp khẩn Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) về Ebola

Xem chi tiết Next
Thong ke