VĂN PHÒNG ĐÁP ỨNG KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH - EOC

Cập nhật thông tin mới nhất về “bệnh lạ” tại Nigeria, ngày 20/4/2015

Cập nhật thông tin mới nhất về “bệnh lạ” tại Nigeria, ngày 20/4/2015

Xem chi tiết Next

Họp Văn phòng EOC đánh giá tình hình dịch bệnh do vi rút Zika

Họp Văn phòng EOC đánh giá tình hình dịch bệnh do vi rút Zika

Xem chi tiết Next

Thông tin Họp khẩn Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) về Ebola

Thông tin Họp khẩn Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) về Ebola

Xem chi tiết Next

Hội thảo Đánh giá Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam năm 2016

Ngày 26-27/4 vừa qua, tại Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo Đánh giá Chương trình an ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam năm 2016

Xem chi tiết Next
Thong ke