​Kiểm tra công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia tại tỉnh Cà Mau

28/12/2023 In bài viết

Thực hiện Quyết định số 3774/QĐ-BYT ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023; Ngày 12/12/2023, Cục Y tế dự phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia tại tỉnh Cà Mau do TS. Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế làm Trưởng đoàn. Tham dự đoàn cong tác có đại diện phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; đại diện Phòng Công nghiệp thực phẩm, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương; đại diện Cục Y tế, Bộ Công an; Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Bộ Y tế và Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra Kiểm tra tại Cơ sở sản xuất rượu thuộc Công ty TNHH MTV Nguyễn Gia - Cà Mau, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau và họp với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo và có kiến nghị, đề xuất với địa phương các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở sản xuất rượu

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện của địa phương báo cáo kết quả triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2023.

Đoàn công tác làm việc với Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của rượu, bia theo chức năng nhiệm vụ được giao, chú trọng một số nội dung:

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia đặc biệt là cán bộ ở cơ sở.

- Quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ Luật và quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh và các quy định, chính sách liên quan khác…

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phù hợp với các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông; địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia; quy định về quảng cáo, khuyến mại và quản lý kinh doanh rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia, quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm, làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký bán và kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân sản xuất/nấu rượu thủ công nhỏ lẻ ở vùng sâu, vùng xa

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke