​Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng

05/12/2014 In bài viết

Giới thiệu lãnh đạo Cục Y tế dự phòng
Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng gồm:
 
 
 

Admin

Tin tức liên quan

Giới thiệu về Cục Y Tế Dự Phòng

Giới thiệu về Cục Y Tế Dự Phòng

Xem chi tiết Next

Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng
2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xem chi tiết Next

Biểu mẫu Phiếu xử lý văn bản và Phụ lục các mẫu văn bản kèm theo của Quy trình quản lý văn bản đi và đến Cục Y tế dự phòng

Biểu mẫu Phiếu xử lý văn bản và Phụ lục các mẫu văn bản kèm theo của Quy trình quản lý văn bản đi và đến Cục Y tế dự phòng

Xem chi tiết Next

Kết quả triển khai chiến dịch tiêm vắc- xin sởi – rubella cho trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi trên toàn quốc

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong tiêm chủng mở rộng 2014-2015,

Xem chi tiết Next
Thong ke