TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG

Hội thảo tăng cường phối hợp truyền thông về công tác y tế dự phòng

Ngày 28/01/2015, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo “Tăng cường phối hợp truyền thông về công tác y tế dự phòng”. Tham dự hội thảo có gần 100 phóng viên, nhà báo, đại diện cho các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội, đại diện Vụ Truyền thông và Thi đua - Khen thưởng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe trung ương, Bộ Y tế, đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Health Bridge, Quỹ Unilever Việt Nam… Mục tiêu của hội thảo là tăng cường phối hợp truyền thông về công tác y tế dự phòng và là dịp để các cơ quan thông tấn, báo chí đưa ra các ý kiến đóng góp cho Cục Y tế dự phòng và hệ thống y tế dự phòng về công tác truyền thông trong thời gian đã qua, bàn bạc các giải pháp để tăng cường phối hợp truyền thông giữa Cục Y tế dự phòng với các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian tới. PGS.TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng chủ trì hội thảo.

Xem chi tiết Next

Sổ tay xét nghiệm bệnh truyền nhiễm tập II (năm 2018)

Nhằm hỗ trợ cán bộ y tế dự phòng trong việc thực hiện công tác xét nghiệm bệnh truyền nhiễm, đảm bảo chất lượng xét nghiệm cũng như thực hành an toàn trong phòng xét nghiệm, Cục Y tế dự phòng đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đã ban hành Sổ tay xét nghiệm bệnh truyền nhiễm tập II.

Xem chi tiết Next
Thong ke