​Tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

28/06/2022 In bài viết

Đến hết ngày 26/6/2022, cả nước đã tiêm 229.854.734 liều/228.363.596 liều vắc xin, tỷ lệ sử dụng đạt 100,7%. 

Thời gian qua Bộ Y tế đã ban hành các Công điện gửi Ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó đề nghị khẩn trương tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ. Tuy nhiên theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đến ngày 23/6/2022, một số địa phương vẫn chưa tiếp nhận hết số vắc xin được phân bổ, một số địa phương tiến độ tiêm chậm (12 tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 thấp dưới 50% bao gồm: Hải Phòng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang , Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang) so với số vắc xin được phân bổ, dẫn đến nguy cơ cao không sử dụng hết vắc xin, phải hủy bỏ.

Để tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, sử dụng hiệu quả vắc xin; ngày 25/6/2022 Bộ Y tế tiếp tục ban hành Công văn số 3333/BYT-DP đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung để tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các công điện, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu gương của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các cấp.

2. Tăng cường truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng tại từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại các địa bàn còn nhiều đối tượng chưa tiêm chủng mũi 3, mũi 4.

3. Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cho các đối tượng nguy cơ cao (nếu cần thiết). Khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vắc xin, ưu tiên sử dụng trước vắc xin có hạn sử dụng ngắn, tránh để vắc xin hết hạn sử dụng, phải hủy bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

4. Khẩn trương tổ chức tiêm chủng mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022.

5. Rà soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng mũi 3, mũi 4 theo từng nhóm đối tượng (người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi), báo cáo kết quả tiêm chủng, số lượng vắc xin có hạn sử dụng tháng 6/2022 được phân bổ, đã sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 theo biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo và gửi báo cáo về các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực trước ngày 26/6/2022. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur khu vực tổng hợp và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 27/6/2022 để tổng hợp tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke