​Thái Bình tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh và phát triển hoạt động Y tế dự phòng

25/10/2023 In bài viết

Trên cơ sở thực hiện nội dung chương trình Hội thảo “Góp ý xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh” do Hội Y học dự phòng Việt Nam tổ chức tại tỉnh Sơn La tháng 10/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình được cử làm đầu mối tập hợp thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh trong khu vực.

Để thống nhất các ý kiến góp ý gửi về Ban soạn thảo, ngày 19/10/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã chủ trì hội thảo trực tiếp giữa 05 đơn vị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bao gồm: Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Bắc Giang.

Trong buổi Hội thảo, bám sát theo Dự thảo với 07 chương, đặc biệt là chương II, III, IV, V, VI, đại biểu các tỉnh đã nêu ra những khó khăn, hạn chế và bất cập trong tổ chức thực hiện công tác Y tế dự phòng do luật điều chỉnh; những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của các văn bản trước đây; những vấn đề chưa được Dự thảo đề cập. Đồng thời, các đơn vị cũng chia sẻ về hoạt động y tế dự phòng của các địa phương như công tác tham mưu chính sách, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị hoạt động; công tác quản lý nhân lực, tài chính, hoạt động hiện nay và định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật, các dịch vụ y tế dự phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh “Dự án Luật Phòng bệnh” rất quan trọng cho sự phát triển của hệ thống Y tế dự phòng trong giai đoạn mới. Đồng chí hy vọng sau hội thảo các ý kiến được thống nhất gửi Ban soạn thảo để khi “Dự án Luật Phòng bệnh” được ban hành sẽ khắc phục các khoảng trống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đi tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm, học tập mô hình triển khai các hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke