​Thông báo cung cấp dịch vụ

04/04/2022 In bài viết

Kính gửi: Quý Công ty quan tâm

           Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ cho Hội thảo 4 của lớp trung hạn - Chương trình FETP từ ngày 18 -22/4/2022 tại Hà Nội trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau:

           -   Hội trường tiêu chuẩn 3 sao cho 15 đại biểu (bao gồm giải khát, âm thanh, ánh sáng, máy tính,  máy chiếu, màn chiếu).

                + Số lượng: 01

                + Thời gian: 01 ngày, 18/04/2022

          -   Hội trường tiêu chuẩn 3 sao cho 25 đại biểu (bao gồm phông chữ, giải khát, âm thanh, ánh sáng, máy tính, máy chiếu, màn chiếu).

              + Số lượng: 01

              + Thời gian: 05 ngày, từ 18 - 22/04/2022

  • Địa điểm tổ chức tại Hà Nội

Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán.

Dịch vụ thuê hội trường đã bao gồm tất cả các chi phí: máy tính, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng, giải khát, thuế VAT, chi phí khác.

Công ty vui lòng nộp báo giá tại địa chỉ: Phòng 602, Cục Y tế dự phòng, 135/1 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá từ ngày 04/4/2022 đến ngày 06/4/2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Admin

File Link
Thông báo cung cấp dịch vụ Download
Thong ke