​Thông báo mời cung cấp dịch vụ (gia hạn công văn 1242/DP-YTCC ngày 04/11/2022)

07/11/2022 In bài viết

Tiếp theo Công văn số 1242/DP-YTCC ngày 04/11/2022 của Cục Y tế dự phòng về việc mời báo giá dịch vụ, Cục Y tế dự phòng gia hạn thời gian báo giá cung cấp các dịch vụ trong công văn trên, cụ thể như sau:
- Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 12h00 ngày 09/11/2022.
- Đầu mối tiếp nhận báo giá: Phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng, ĐT: 0243.736.7187.
- Hình thức gửi báo giá: Nộp trực tiếp tại Phòng 809, Cục Y tế dự phòng, ngõ 135/1 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.
Bảng báo giá có đóng dấu (bản chính) có thể hiện đầy đủ ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán.
Kính mời các đơn vị quan tâm chào giá.
Trân trọng cảm ơn./

 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ (gia hạn công văn 1242/DP-YTCC ngày 04/11/2022) Download
Thong ke