​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

04/11/2022 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ phục vụ cho các hoạt động về dinh dưỡng trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt Nam - UNICEF dự án vì sự sống còn, phát triển của trẻ em và môi trường, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 11-12 năm 2022 tại Hạ Long, Quảng Ninh và Hà Nội. Đề nghị Quý Công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke