​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

18/10/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ phô tô phiếu điều tra cho Điều tra về tình trạng dinh dưỡng và tăng huyết áp ở học sinh một số tỉnh, đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke