​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

24/10/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ vệ sinh cơ quan tháng 11-12/2023 của tòa nhà làm việc tại Ngõ 135/1 Núi Trúc, Ba Đình Hà Nội. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo các nội dung sau

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke