​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

07/11/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng đang có nhu cầu cung cấp các dịch vụ để tổ chức tập huấn tại Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke