​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

29/11/2023 In bài viết

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Cục Y tế dự phòng và Tổ chức Y tế thế giới, Cục Y tế dự phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo “Đánh giá dựa trên những phát hiện và bài học kinh nghiệm từ đại dịch trong quá khứ, bao gồm COVID-19, sửa đổi và cập nhật Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với đại dịch (PPRP)”, dự kiến tổ chức ngày 12 - 13/12/2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Cục Y tế dự phòng có nhu cầu thuê 01 cá nhân phiên dịch đồng thời song ngữ Anh - Việt cho Hội thảo nêu trên, yêu cầu cụ thể tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke