​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

23/11/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu sử dụng dịch vụ phục vụ cho Hội thảo cập nhật hướng dẫn quốc gia về giám sát trọng điểm COVID-19 và cúm, dự kiến tổ chức 01 ngày trong tháng 12/2023 tại TP. Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới, tài khóa năm 2022-2023. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke