​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

08/11/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường phục vụ “Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm dịch y tế năm 2023”, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 11 và 12 năm 2023 trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động về kiểm dịch y tế biên giới, thuộc Chương trình dự án y tế cấp Bộ năm 2023. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke