​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

13/11/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu sử dụng một số dịch vụ để phục vụ cho công tác tập huấn và các đoàn đi giám sát tại địa phương. Đề nghị Quý Công ty quan tâm căn cứ chức năng và giấy phép kinh doanh của đơn vị cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể sau
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke