​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

15/12/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp một số trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn. Đề nghị Quý công ty, đơn vị quan tâm cung cấp báo giá cho gói thầu: Trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn, theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke