​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

29/12/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ thang máy của Cục. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá bảo dưỡng định kỳ thang máy 01 tháng/01 lần và thời gian bảo trì từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 (trong giờ hành chính), theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke