​Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

20/01/2021 In bài viết

  Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 30.286 trường hợp phản ứng thông thường và 46 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

  Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 30.286 trường hợp phản ứng thông thường và 46 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Về phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC cả trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. 

Về tai biến nặng sau tiêm chủng: Năm 2018, cả nước ghi nhận 46 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng gồm 43 trường hợp tai biến nặng sau tiêm các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và 03 trường hợp tai biến nặng sau tiêm các vắc xin trong tiêm chủng dịch vụ. 

 

Biểu đồ 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo tỉnh, thành phố

 

 

- Trong số 43 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vắc xin trong TCMR ghi nhận tại 16 tỉnh, thành phố bao gồm Ninh Bình (01), Phú Thọ (07), Bắc Giang (04), Thanh Hóa (05), Hà Nội (09), Sơn La (1) và Hải Dương (2), Nam Định (02), Đắc Lắc (01), Kon Tum (01), Bình Định (03), Quảng Ngãi (01), Hậu Giang (01), Cần Thơ (01) và Bà Rịa - Vũng Tàu (03), TP. Hồ Chí Minh (01).

- 03 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vắc xin trong tiêm chủng dịch vụ đều ghi nhận tại Hà Nội, cả 03 trường hợp đều hồi phục.

Bảng 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo loại vắc xin

 

 

Vắc xin Tử vong Hồi phục Tổng
TCMR 5 38 43
Quinvaxem-OPV 2 22 24
Quinvaxem-OPV-Rotarix - 1 1
ComBE Five - 1 1
ComBE Five - OPV 2 4 6
Viêm gan B - 6 6
Viêm gan B - BCG - 1 1
BCG 1 - 1
Uốn ván - 1 1
DPT - 1 1
MR - 1 1
TCDV - 3 3
Varivax - Jevax - 1 1
Infanrix Hexa - 1 1
Gardasil - 1 1
Tổng 5 41 46

 

Về loại vắc xin sử dụng: trong Trong 46 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, ghi nhận:

- 25 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Quinvaxem (24 trường hợp sau tiêm vắc xin Quinvaxem - OPV và 01 trường hợp sau tiêm vắc xin Quinvaxem - OPV - Rotarix) trên tổng số 2.968.855  liều vắc xin Quinvaxem, 6.436.616 liều vắc xin OPV và 19.344 liều vắc xin Rotarix đã sử dụng. 

- 07 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin ComBE Five (6 trường hợp sau tiêm vắc xin ComBE Five - OPV, 01 trường hợp sau tiêm vắc xin ComBE Five) trên tổng số 150.485 liều vắc xin ComBE Five đã sử dụng.

- 07 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin VGB và 01 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin BCG (06 trường hợp sau tiêm VGB, 01 trường hợp sau tiêm VGB-BCG, 01 trường hợp sau tiêm BCG) trên tổng số trên tổng số 1.224.275 liều vắc xin viêm gan B và 2.765.814 liều vắc xin BCG đã sử dụng. 

 

Biểu đồ 2. Tỉ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng theo nguyên nhân

Các trường hợp này đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh họp đánh giá và kết luận, ghi nhận 05 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý của trẻ (10,9%); 31 trường hợp do đặc tính cố hữu của vắc xin (phản vệ/sốc phản vệ) chiếm 67,4%; 10 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng không rõ nguyên nhân (21,7%). Các trường hợp tai biến nặng đều được tiêm chủng theo đúng quy trình.Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

 

Admin

Tin tức liên quan

TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/3/2019

Từ 01/01/2019 đến 31/3/2019, cả nước ghi nhận ghi nhận 7.940 trường hợp phản ứng thông thường và 15 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem chi tiết Next

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2019 đến 30/6/2019

Từ 01/01/2019 đến 30/6/2019, cả nước ghi nhận ghi nhận 32.575 trường hợp phản ứng thông thường và 31 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem chi tiết Next

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2020 đến 30/6/2020

Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020, cả nước ghi nhận ghi nhận 9.918 trường hợp phản ứng thông thường và 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.
Về phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC và các triệu chứng khác.

Xem chi tiết Next
Thong ke