​Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2020 đến 30/6/2020

20/01/2021 In bài viết

Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020, cả nước ghi nhận ghi nhận 9.918 trường hợp phản ứng thông thường và 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.
Về phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC và các triệu chứng khác.

Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020, cả nước ghi nhận ghi nhận 9.918 trường hợp phản ứng thông thường và 21 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.
Về phản ứng thông thường sau tiêm chủng: ghi nhận các trường hợp phản ứng tại chỗ (sưng, nóng, đỏ đau tại vị trí tiêm), sốt <39oC và các triệu chứng khác.
Về tai biến nặng sau tiêm chủng: ghi nhận 20 trường hợp trong chương trình tiêm chủng mở rộng và 01 trường hợp trong tiêm chủng dịch vụ.
 

Biểu đồ 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo tỉnh, thành phố trong TCMR

 
Các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng các vắc xin trong TCMR ghi nhận tại 09 tỉnh, thành phố, bao gồm: Hà Nội (05), Sơn La (08), Thái Nguyên (01), Lạng Sơn (01), Nam Định (01), Đà Nẵng (01), Đắc Lắc (01), Sóc Trăng (01), Trà Vinh (01).

Bảng 1. Tai biến nặng sau tiêm chủng theo loại vắc xin trong TCMR

 

Vắc xin Tử vong Hồi phục Tổng
ComBE Five 0 1 1
Vắc xin 5 trong 1 do SII sản xuất 1 1 2
Vắc xin 5 trong 1 do SII sản xuất và OPV 6 4 10
Vắc xin 5 trong 1 do SII  sản xuất, OPV và BCG 0 1 1
BCG 3 1 4
DPT 0 1 1
Viêm gan B sơ sinh 1 0 1
Tổng 11 9 20

 

 Trong 20 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng, ghi nhận:

  • 14 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin 5 trong 1 (01 trường hợp sau tiêm vắc xin ComBE Five và  13 trường hợp sau tiêm vắc xin do SII sản xuất) trên tổng số 1.379.944 liều vắc xin 5 trong 1 sử dụng.
  • 04 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin BCG trên tổng số 946.055 liều vắc xin BCG đã sử dụng.
  • 01 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin DPT trên tổng số 850.014 liều vắc xin DPT đã sử dụng.
  • 01 trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh trên tổng số 511.422 liều vắc xin Viêm gan B sơ sinh đã sử dụng.

 
Biểu đồ 2. Tỉ lệ tai biến nặng sau tiêm chủng theo nguyên nhân

 

          Các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng đã được Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin cấp tỉnh họp đánh giá và kết luận nguyên nhân, trong đó ghi nhận:

  • 09 trường hợp do đặc tính cố hữu của vắc xin (45%);
  • 06 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên (30%);
  • 05 trường hợp không rõ nguyên nhân (25%)
  • Không có trường hợp nào thuộc một trong 3 nhóm nguyên nhân: do chất lượng của vắc xin, do thực hành tiêm chủng, do lo sợ.

            Các trường hợp tai biến nặng đều được tiêm chủng theo đúng quy trình.      
            Về tình hình tai biến nặng trong tiêm chủng dịch vụ, đến 30/6/2020 ghi nhận 01 trường hợp hồi phục sau tiêm chủng vắc xin Infanrix Hexa tại TP. Hồ Chí Minh, kết luận của Hội đồng cấp tỉnh: Phản vệ độ III sau khi tiêm vắc xin Infanrix Hexa.


Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Admin

Tin tức liên quan

TÌNH HÌNH PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG TỪ 01/01/2019 ĐẾN 31/3/2019

Từ 01/01/2019 đến 31/3/2019, cả nước ghi nhận ghi nhận 7.940 trường hợp phản ứng thông thường và 15 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem chi tiết Next

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2019 đến 30/6/2019

Từ 01/01/2019 đến 30/6/2019, cả nước ghi nhận ghi nhận 32.575 trường hợp phản ứng thông thường và 31 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem chi tiết Next

Tình hình phản ứng sau tiêm chủng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018

  Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018, cả nước ghi nhận ghi nhận 30.286 trường hợp phản ứng thông thường và 46 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

Xem chi tiết Next
Thong ke