Video

Hướng dẫn đeo khẩu trang tại nơi công cộng

24/09/2022

Hướng dẫn khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/09/2022

Thông điệp Phòng chống bệnh Tay Chân Miệng

11/01/2021

Diễn biến Cúm A H5N1,H7N9 trên người Video Đài truyền hình Việt Nam

11/01/2021

Thông điệp truyền thông phòng chống Zika và sốt xuất huyết

11/01/2021

Hướng dẫn phát hiện và xử lý các loại dụng cụ chứa nước có bọ gậy 2017

11/01/2021

Thông điệp truyền hình phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

11/01/2021

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại

11/01/2021

Thong ke