​Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

30/12/2021 In bài viết

Ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đã ban hành Báo cáo số 2281/BC-BYT về Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021.

Nội dung chi tiết Báo cáo xin gửi kèm

Admin

File Link
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 Download
Thong ke