​Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về chuyên ngành y tế dự phòng của Cục Y tế dự phòng

20/01/2021 In bài viết

Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về chuyên ngành y tế dự phòng của Cục Y tế dự phòng

 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

da_ky_648.pdf

Admin

Thong ke