​Kết luận thanh tra chuyên ngành công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm của Sở Y tế thành phố Hải Phòng

20/01/2021 In bài viết

(Xin đính kèm)

 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

2-kltt-so-900.pdf

Admin

Thong ke