​Kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng Truyền thông Chỉ đạo tuyến-Chỉ đạo tuyến thuộc Cục Y tế dự phòng

20/01/2021 In bài viết

Kết luận nội dung tố cáo đối với Phòng Truyền thông Chỉ đạo tuyến-Chỉ đạo tuyến thuộc Cục Y tế dự phòng

 

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

ket-luan-thanh-tra_84_3112019.pdf

Admin

Thong ke