​Cập nhật thông tin dịch bệnh EBOLA đến ngày 29/01/2015

01/02/2015 In bài viết

_

 

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dịch bệnh do vi rút Ebola tính đến ngày 29/01/2015, Thế giới đã ghi nhận 22.202 trường hợp mắc, trong đó 8.884 trường hợp tử vong.

1)      Quốc gia Tây Phi đang có dịch:
Guinea: 2.921 trường hợp mắc, 1.911 trường hợp tử vong
Liberia: 8.643 trường hợp mắc, 3.700 trường hợp tử vong
Sierra Leone: 10.537 trường hợp mắc, 3.207 trường hợp tử vong
2)      Quốc gia có trường hợp mắc mới:
Anh: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
3)      Quốc gia đã qua 42 ngày không có trường hợp mắc mới Ebola:
Mali: 08 trưởng hợp mắc, 06 trường hợp tử vong
Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong
Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong
Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong
Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong
4)      WHO ghi nhận đến ngày 28/01/2015 số nhân viên y tế nhiễm Ebola là 842 trường hợp, trong đó 503 tử vong; cụ thể số nhân viên y tế (mắc/tử vong) tại các quốc gia như sau:
·         Guinea: 162/88
·         Liberia: 371/179
·         Sierra Leone: 283/221
·         Mali: 2/2
·         Nigeria: 11/5
·         DRC: 8/8
·         Tây Ban Nha: 1/0
·         Mỹ: 3/0
·         Anh: 1/0

 
Cơ quan Đầu mối IHR, Văn phòng EOC, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế

Admin

Tin tức liên quan

Thong ke