​Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) ngày 25/3/2014

25/03/2014 In bài viết

Ngày 24/03/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông và An Huy, trong đó có 01 trường hợp có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. Hiện tại cả 02 bệnh nhân nam đều trong tình trạng nặng.

Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), Cục Y tế dự phòng xin thông tin tình hình cập nhật nhiễm cúm A(H7N9) tới ngày 25/3/2014 như sau:

1/ Ngày 24/03/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông và An Huy, trong đó có 01 trường hợp có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. Hiện tại cả 02 bệnh nhân nam đều trong tình trạng nặng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, cộng dồn từ tháng 3/2013 đến nay: ghi nhận 398 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9), 121 trường hợp tử vong. Các ca mắc ghi nhận  tại 18 tỉnh/thành phố (Trung Quốc có 15 tỉnh/thành phố, Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia).

2/ Theo ghi nhận: Số trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) do WHO thông báo trong tháng 3/2014 giảm so với các tháng trước đó:
- Trong tháng 1/2014: có 125 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) được thông báo.
- Tháng 2/2014: có 95 trường hợp.
- Từ đầu tháng 3/2014 đến nay: có 20 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) được thông báo.

WHO không có thêm khuyến cáo gì mới về phòng chống cúm A(H7N9).

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Admin

Tin tức liên quan

Regarding the establishment of the Emergency Operation Center

To establish an Emergency Operation Center (EOC) under the MOH’s Steering Committee for the Prevention and Control of Dangerous and Emerging Diseases.

Xem chi tiết Next

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) ngày 26/3/2014

Ngày 25/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông. Các bệnh nhân nam, hiện trong tình trạng nặng và đều có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm.

Xem chi tiết Next

Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) trên thế giới ngày 28/3/2014

Ngày 27/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 01 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông. Bệnh nhân nữ 55 tuổi và có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. Hiện đang trong tình trạng nặng.

Xem chi tiết Next
Thong ke