​Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét

25/10/2021 In bài viết

Ngày 25/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4922/QĐ-BYT về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định số 4922/QĐ-BYT ngày 25/10/2021.

Admin

File Link
Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét Download
Thong ke