​Quy trình xác minh thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19

25/10/2021 In bài viết

Ngày 21/10/2021, Bộ Y tế có Công văn 8938/BYT-DP hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại địa phương được thực hiện như sau:

      - Bước 1: Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng: Chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo các cơ quan chức năng lập danh sách người có nhu cầu tiêm mũi 1, 2 thông qua việc tiếp nhận đăng ký tiêm trực tiếp, online.

     - Bước 2: Đối chiếu thông tin: Công an cấp xã đối chiếu thông tin trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin. Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là công dân Việt Nam.

       - Bước 3: Thực hiện tiêm: Trạm y tế cấp xã dựa trên dữ liệu được xác minh của Công an lập kế hoạch, tổ chức tiêm cho người dân. Ưu tiên lập kế hoạch chung, kết hợp việc cấp CCCD và tiêm chủng để tạo thuận lợi cho người dân.

     - Bước 4: Ký chứng thư số: Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho người đã tiêm chủng, Chủ tịch UBND cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021.

Admin

File Link
Quy trình xác minh thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19 Download
Thong ke