​Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

20/05/2024 In bài viết

Ngày 19/10/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3896/QĐ-BYT điều chỉnh phân loại COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.  COVID-19 được kiểm soát, quản lý bền vững theo hướng dẫn tại Quyết định số 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế, trong đó tiếm vắc xin là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng trong giai đoạn 2023-2025.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biên khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Tháng 11/2023, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đưa ra khuyến cáo cập nhật về các đối tượng ưu tiên tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian tới. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao, trên cơ sở khuyến cáo của Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới và Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, ngày 10/5/2024, Bộ Y tế ban hành văn bản số 2461/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19, cụ thể như sau:

1. Đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 bao gồm: cán bộ y tế; người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền; người trên 18 tuổi chưa được tiêm mũi nào; phụ nữ có thai.

2. Liều tiêm: Nếu chưa tiêm liều nào thì tiêm ngay 01 liều, nếu đã tiêm thì tiêm thêm 01 liều cách liều trước đó từ ít nhất 06 tháng bằng vắc xin được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Đối với phụ nữ có thai tiêm 01 liều vào mỗi thai kỳ và tiêm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, ưu tiêm tiêm vào giai đoạn giữa của thai kỳ.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát lại tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn, các đối tượng cần tiêm theo hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian tới.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke