​Tình hình phản ứng sau tiêm chủng quý I năm 2024

27/06/2024 In bài viết

Trong Quý I.2024, cả nước ghi nhận 05 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng: 04 trường hợp trong tiêm chủng mở rộng và 01 trường hợp ngoài tiêm chủng mở rộng.

- Tiêm chủng mở rộng ghi nhận:

+ 01 trường hợp tại Hà Nội: 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin 5 trong 1 do SII sản xuất, chuẩn đoán sơ bộ là Phản vệ sau tiêm vắc xin, chưa có kết luận của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin cấp tỉnh (Hội đồng tỉnh).

+ 01 trường hợp tại Sơn La: 01 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin phòng Lao (BCG), kết luận của Hội đồng tỉnh là Tử vong sau tiêm vắc xin BCG giờ thứ 18 không rõ nguyên nhân.

+ 01 trường hợp tại Thanh Hoá: 01 trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Viêm não Nhật bản (Jevax), chuẩn đoán sơ bộ là Tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, chưa có kết luận của Hội đồng tỉnh.

+ 01 trường hợp tại TP. Hồ Chí Minh: 01 trường hợp hồi phục sau tiêm vắc xin 5 trong 1 do SII sản xuất và uống vắc xin bOPV, kết luận của Hội đồng tỉnh là Phản ứng phản vệ độ III sau tiêm vắc xin SII và uống vắc xin bOPV.

- Ngoài tiêm chủng mở rộng ghi nhận:

01 trường hợp tử vong tại Tiền Giang sau tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi (Mvvac) và Viêm não nhật bản (Imojev), kết luận của Hội đồng tỉnh: Nguyên nhân tai biến nặng không liên quan đến vắc xin; không liên quan đến bảo quản vắc xin và thực hành tiêm chủng; Nguyên nhân tử vong chưa thể xác định chính xác vì không có giải phẫu tử thi.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke