​Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

28/01/2019 In bài viết

Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

http://vncdc.gov.vnhttp://vncdc.gov.vn/files/Notice/2019/1/6-kl-thanh-tra-hcm-ve-kdytbg.pdf

Admin

Thong ke