​Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

25/12/2018 In bài viết

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

http://vncdc.gov.vnhttp://vncdc.gov.vn/files/Notice/2018/12/kl-thanh-tra-tai-khanh-hoa-1320.pdf

 

Admin

Thong ke