Phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” 15 tháng 6 năm 2016

Hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” 15 tháng 6 năm 2016

Xem chi tiết Next

Cách phòng bệnh Sốt xuất huyết

Cách phòng bệnh Sốt xuất huyết

Xem chi tiết Next

Ngăn chặn hiệu quả dịch sốt xuất huyết

Hiện nay số ca bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam đang gia tăng, thời tiết khu vực Nam Bộ dự kiến khi bước vào mùa mưa bệnh có khả năng diễn biến phức tạp, có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch.

Xem chi tiết Next

Thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

Xem chi tiết Next

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

Xem chi tiết Next
Thong ke