​Tài liệu Hội nghị Phòng chống dịch ngày 21/7/2022

21/07/2022 In bài viết

Cục YTDP trân trọng kính gửi Tài liệu Hội nghị trực tuyến Phòng chống dịch do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì vào chiều ngày 21/7/2022.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

File Link
Tài liệu Hội nghị Phòng chống dịch ngày 21/7/2022 Download
Thong ke