​Tăng cường công tác phòng chống sốt rét

22/01/2024 In bài viết

Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo và tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, đến hết năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 208 trường hợp mắc sốt rét tăng 16 lần so với năm 2022 (208/12 trường hợp), số mắc ghi nhận chủ yếu tại huyện Khánh Vĩnh. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát hiệu quả bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Cục Y tế dự phòng đề nghị đồng chí Lãnh đạo các Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Sở Y tế Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa (CDC) phối hợp chặt chẽ với các Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng phân tích, đánh giá tình hình, các nguy cơ và nguyên nhân gia tăng bệnh sốt rét. Trong đó tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động về: (1) chỉ đạo và điều hành; (2) chuyên môn kỹ thuật; (3) truyền thông; (4) biện pháp quản lý đối tượng nguy cơ; (5) năng lực của mạng lưới tham gia phòng, chống sốt rét; (6) bố trí nguồn lực và hậu cần; (7) phối hợp liên ngành trong phòng, chống bệnh sốt rét; (8) khó khăn, tồn tại, các đề xuất kiến nghị và gửi báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Y tế.

2. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch can thiệp điểm nóng sốt rét và thúc đẩy lộ trình loại trừ sốt rét trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để làm cơ sở triển khai thực hiện nhằm ngăn chặn và khống chế hiệu quả sự gia tăng của sốt rét.

3. Tiếp tục hướng dẫn địa phương giám sát chặt chẽ bệnh nhân sốt rét trên địa bàn, đảm bảo phát hiện sớm để điều trị kịp thời, tránh bệnh chuyển nặng; thực hiện tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi cho người dân và phun hóa chất diệt muỗi tồn lưu tại các hộ gia đình và những nơi có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

4. Chỉ đạo các đơn vị y tế báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh qua phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

Ban biên tập trang thông tin điện tử Cục Y tế dự phòng

Thong ke