​Thông báo mời cung cấp dịch vụ HT tại Quảng Ninh

12/09/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường, vé máy bay, dịch vụ vận chuyển đường bộ bằng xe ô tô và trang thiết bị phục vụ Tổ chức các Hội thảo trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu IHR tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ HT tại Quảng Ninh Download
Thong ke