​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

11/09/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ thuê hội trường, vé máy bay và trang thiết bị dịch phục vụ Tổ chức Hội nghị Tăng cường vai trò của các bên liên quan trong thực hiện các giải pháp tổng thể phòng chống bệnh dại thuộc Chương trình quốc gia 2022 - 2030 trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu IHR tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung sau

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke