​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

08/09/2023 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp một số dịch vụ phục vụ 01 “Hội thảo rà soát việc áp dụng kế hoạch dự phòng đáp ứng khẩn cấp về y tế công cộng trong việc chuẩn bị và ứng phó với COVID-19 tại các cửa khẩu lớn và cửa khẩu chỉ định tại Việt Nam”, trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới, 2022-2023 được thực hiện trong tháng 9/2023. Đề nghị Quý công ty, đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file đính kèm

 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke