​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

12/03/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp dịch vụ vé máy bay phục vụ cho Tập huấn hướng dẫn viên dịch tễ học thực địa tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 21/3/2024 đến 23/3/2024 và Tập huấn hướng dẫn viên dịch tễ học thực địa tại Hà Nội từ ngày 28/3/2024 đến 30/3/2024  trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Quý công ty quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung tại file dinh kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke