​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

21/03/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu cung cấp 01 hội trường cho lớp tập huấn hướng dẫn viên dịch tễ học thực địa tại Thành phố Hà Nội từ ngày 28/3/2024 đến 30/3/2024 (03 ngày) trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực thực hiện an ninh y tế toàn cầu phù hợp với yêu cầu của Điều lệ Y tế quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2021-2024 chi tiết tại file đính kèm
 

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke