​Thông báo mời cung cấp dịch vụ

25/03/2024 In bài viết

Cục Y tế dự phòng có nhu cầu thuê màn hình LED để phục vụ cuộc họp trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024 vào ngày 27/3/2024 tại Hà Nội.  Kính mời Quý công ty có đủ điều kiện, năng lực theo quy định của pháp luật cung cấp báo giá, theo nội dung tại file đính kèm

Admin

File Link
Thông báo mời cung cấp dịch vụ Download
Thong ke